Trwa ładowanie proszę czekać ...

Okresowe szkolenia BHP - jak często trzeba je przeprowadzać?

24 marca 2017

Każdy pracodawca musi ciągle dbać o BHP swoich pracowników w firmie. Zobowiązany jest do prowadzenia szkoleń wstępnych, tak aby nowi pracownicy zapoznali się z zakresem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń okresowych dla pracowników z większym stażem pracy w danej firmie. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP. Przeczytaj go koniecznie!

Co to są okresowe szkolenia BHP?

Przede wszystkim szkolenia okresowe z dziedziny BHP powtarzane są obowiązkowe przez cały okres trwania zatrudnienia. Celem prowadzonych szkoleń jest uzupełnienie i przypomnienie wiedzy oraz poznanie nowych przepisów obecnie obowiązujących z zakresu BHP.

Jak często przeprowadzane są szkolenia okresowe z BHP?

Szkolenia okresowe z BHP powinny się odbywać:

- nie rzadziej niż raz w roku – szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,

- nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu,

- nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby.

- nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie istnieją rodzaje szkoleń wstępnych z zakresu BHP?

Instruktaż ogólny – zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy i z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy – zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.