Trwa ładowanie proszę czekać ...

Czy można prowadzić szkolenie BHP przez Internet?

24 marca 2017

Obecnie przepisy dopuszczają możliwość przeprowadzania przez pracodawcę szkoleń bhp przez Internet. Ale dotyczy to tylko szkoleń okresowych dla wybranej grupy pracowników, gdyż osoby zatrudniane na stanowiskach robotniczych nie mogą skorzystać ze szkolenia w formie elektronicznej. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, czy pracodawca może przeprowadzić szkolenie BHP przez Internet. Przeczytaj go koniecznie!

Obowiązek pracodawcy

Zacznijmy od tego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Chodzi oto, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego zadaniem pracodawcy jest przeszkolenie pracowników w zakresie bhp przed dopuszczeniem ich do pracy, a następnie prowadzenie okresowych szkoleń w czasie zatrudnienia. Zwolniony z obowiązku przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem go do pracy jest pracodawca, który zawiera kolejną umowę o pracę na takim samym jak poprzednio stanowisku z pracownikiem, który odbył poprzednio odpowiednie przeszkolenie. Ważne jest - aby ponowne podjęcie pracy na tym samym stanowisku nastąpiło bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę.

Szkolenie przez Internet, czyli samokształcenie kierowane

Warto wspomnieć o tym, że ustawodawca przewidział kilka form, w których mogą się odbywać szkolenia bhp. Należą do nich:

1. instruktaż,
2. kurs,
3. seminarium i
4. samokształcenie kierowane.

Szkolenie przez Internet należy zaliczyć do tej ostatniej kategorii, czyli samokształcenia kierowanego.

Szkolenie przez Internet nie dla każdego

Ponadto przepisy dopuszczają możliwość przeprowadzenia przez internet tylko szkolenia okresowego, dla wybranej grupy pracowników:
1. osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów,
2. pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji,
3. pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby,
4. pracowników administracyjno-biurowych i innych których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.