Trwa ładowanie proszę czekać ...

Jaka powinna być częstotliwość szkoleń BHP?

24 marca 2017

Każdy pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkolenia BHP zatrudnionym pracownikom. Jednak częstotliwość oraz forma szkoleń uzależnione są od rodzaju stanowiska pełnionego przez pracownika. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, co ile powinny się odbywać szkolenia BHP. Przeczytaj go koniecznie!

Szkolenia BHP - co ile?

Zacznijmy od tego, że szkolenia BHP pracodawca powinien powtarzać w czasie trwania stosunku pracy pracownika w celu utrwalenia wiedzy z tej dziedziny oraz przedstawienia ewentualnych zmian. Ponadto kwestia częstotliwości szkoleń BHP związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy.

Powtarzalność szkolenia okresowego, nie rzadziej niż:

- raz w roku – szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,

- raz na 3 lata – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu,

- na 5 lat – szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby.

- raz na 6 lat – szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej

Warto wspomnieć także o tym, że Kodeks pracy (art. 2091) nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia w obrębie zakładu pracy pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Musisz także wiedzieć o tym, że sposób postępowania w powyższych sytuacjach winien być przystosowany do rodzaju oraz zakresu wykonywanej działalności, liczby pracowników (i pozostałych osób znajdujących się na terenie zakładu pracy), jak również rodzaju i poziomu pojawiających się zagrożeń. Natomiast w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia tylko pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych, działania z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników może wykonywać on sam. Przepisy nie precyzują szczegółowo zakresu szkoleń.