Trwa ładowanie proszę czekać ...

Wszystko to, co powinieneś wiedzieć na temat szkoleń BHP w pracy!

24 marca 2017

Obecnie jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym ich przeszkolenie w zakresie bhp. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący szkoleń BHP. Przeczytaj go koniecznie!

Szkolenie, a czas pracy

Zacznijmy od tego, że szkolenie z zakresu bhp odbywa się na koszt pracodawcy i w miarę możliwości w czasie pracy pracownika. Szkolenie bhp jest jedynym szkoleniem, które w pełni zalicza się do czasu pracy. Natomiast jeżeli nie odbywa się ono w czasie pracy danego pracownika, lecz po jej zakończeniu, pracodawca musi ten czas zaliczyć jako świadczenie pracy. Przykładowo: pracodawca zaplanował szkolenie bhp dla wszystkich pracowników na 8 godzin między 10.00 a 18.00, w zakładzie pracownicy pracują na 2 zmiany od 6.00 do 14.00 i od 14.00 do 22.00. Tak zaplanowane szkolenie spowoduje, że obie zmiany będą miały przyjść na więcej godzin, niż to wynika z grafiku. I zmiana wypracuje nadgodziny między 14.00 a 18.00, natomiast druga zmiana będzie musiała przyjść do pracy wcześniej, bo na 10.00 i wypracuje nadgodziny między 10.00 a 14.00.

Rozporządzenie szkoleniowe

Warto wspomnieć także o tym, że kodeks pracy nie jest jedynym aktem regulującym problematykę szkoleń bhp. Otóż na mocy art. 2375 k.p. w drodze rozporządzenia określono szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp, zakres tego szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia. Te wszystkie kwestie reguluje rozporządzenie z 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwane dalej rozporządzeniem szkoleniowym (Dziennik Ustaw numer 180, pozycja 1860 ze zm.).

Kto nie musi podlegać szkoleniu?

No cóż - tutaj co do zasady szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę. Ale w każdym innym przypadku odbycie szkolenia bhp jest obowiązkowe. Przykładowo: pracodawca przyjął do pracy pracownika, który ma wykonywać pracę jako operator dźwigu. Pracownik w poprzedniej pracy również wykonywał taką samą pracę i ma wciąż aktualne szkolenie okresowe bhp. Musisz wiedzieć o tym iż pomimo, że pracownik w poprzedniej pracy miał takie samo stanowisko, u nowego pracodawcy musi przejść szkolenie wstępne.