Trwa ładowanie proszę czekać ...

Na czym polegają szkolenia okresowe z BHP?

24 marca 2017

Otóż, zgodnie z Kodeksem pracy, oprócz szkoleń wstępnych, pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na szkolenia okresowe bhp. Takie szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, kiedy należy przeprowadzać szkolenia okresowe. Przeczytaj go koniecznie!

Szkolenia okresowe dla pracowników

Zacznijmy od tego, że jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Warto wspomnieć także o tym, że do obowiązków tych zalicza się także przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Natomiast kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.). Musisz wiedzieć, że szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Jak wygląda szkolenie okresowe?

Przede wszystkim szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Zazwyczaj pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia. Ponadto szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się tylko w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia. Oczywiście jeżeli takie zagrożenia nie występują nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Warto wspomnieć także o tym, że szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Powinieneś także wiedzieć, że pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Zwykle szkolenie BHP dla pracowników służby BHP przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.