Trwa ładowanie proszę czekać ...

Jak wyglądają obowiązki związane z BHP w małej firmie?

24 marca 2017

Bardzo często osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie zastanawia się nad kwestią BHP w swojej firmie. No cóż, dopóki pracuje sama - nie grożą jej żadne negatywne konsekwencje, ale w momencie, gdy zaczyna zatrudniać pracowników, pojawiają się dodatkowe obowiązki związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy oraz spełnieniem ogólnych zasad BHP. Ewentualne wypadki przy pracy mogą skutkować dużymi stratami dla firmy i utratą zdrowia pracownika. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, jakie obowiązują zasady BHP w małej firmie. Przeczytaj go koniecznie!

BHP w jednoosobowej firmie

Zacznijmy od tego, że jednoosobowych działalności gospodarczych, w których nie ma zatrudnionych pracowników, nie obowiązują wymogi BHP. W związku z tym właściciel takiej firmy nie jest zobowiązany do przeprowadzania ocen ryzyka zawodowego związanego z prowadzoną działalnością, robienia okresowych badań lekarskich, sporządzania instrukcji stanowiskowych. Gdy przedsiębiorcy takiemu pomaga współmałżonek albo osoba z I grupy pokrewieństwa, nie spoczywają na nim obowiązki wykonywania zadań związanych z BHP - wynika to z obowiązujących przepisów - małżonkowie prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, w opisanej wyżej sytuacji nie muszą nawiązywać formalnych stosunków pracy, co oznacza, że na właściciela nie spadają również obowiązki związane z zapewnieniem warunków BHP. Natomiast w przypadku, gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zdecyduje się na zatrudnienie pracownika, sytuacja ulega zmianie - na właściciela nakładane są dodatkowe obowiązki, ponieważ staje się pracodawcą.

BHP w małej firmie

Przede wszystkim, jeżeli przedsiębiorca zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę, staje się pracodawcą i zaczynają go obowiązywać przepisy wynikające z Kodeksu pracy, w tym te dotyczące BHP. Mimo tego, że regulacje prawa pracy przewidują mniej rygorystyczne podejście do małych firm w przypadku chociażby obowiązku tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania to jednak w odniesieniu do spraw BHP prawo pracy jest znacznie bardziej rygorystyczne. Jednak bez względu więc na stan załogi, każdy pracodawca musi stosować przepisy powszechnie obowiązujące. Pamiętaj jednak, że zawsze pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy, nawet jeśli zadania z tym związane zleci pracownikowi.
Ustawowym obowiązkiem pracodawcy jest organizowanie szkoleń BHP dla pracowników - muszą się one odbywać w ich godzinach pracy oraz na koszt pracodawcy.