Trwa ładowanie proszę czekać ...

Czy pracownik przed zatrudnieniem musi przejść szkolenie BHP?

24 marca 2017

Trzeba przyznać, że jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ochrona życia oraz zdrowia swoich pracowników. Musisz wiedzieć, że każdy zatrudniony bez względu na stanowisko jakie obejmuje, powinien wziąć udział w szkoleniu BHP, bez którego nie może zostać dopuszczony do jakiejkolwiek pracy. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący szkolenia BHP obowiązującego przed zatrudnieniem pracownika. Przeczytaj go koniecznie!

Szkolenia BHP

Zacznijmy od tego, że pracodawcy posiadają szereg zobowiązań wobec osób przez siebie zatrudnianych. Oczywiście obowiązki te są odgórnie ustalone i mieszczą się w przepisach Kodeksu Pracy oraz przepisach wykonawczych. Natomiast ich nieprzestrzeganie może grozić różnorodnymi sankcjami. Na pewno jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest chociażby ochrona życia oraz zdrowia swoich pracowników. I tutaj sprowadza się to do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w danym zakładzie. W związku z tym każdy zatrudniony bez względu na stanowisko jakie obejmuje, powinien wziąć natomiast udział w szkoleniu BHP, bez którego nie może zostać dopuszczony do jakiejkolwiek pracy.

Badanie wstępne i okresowe

Przepisy prawa pracy rozróżniają dwa rodzaje szkoleń BHP - wstępne oraz okresowe. Jeżeli chodzi o pierwsze z nich to pracodawca ma obowiązek przeprowadzić tuż przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania jakichkolwiek czynności. Tutaj szkolenie to obejmuje instruktaż stanowiskowy oraz ogólny. Ponadto podczas instruktażu ogólnego zatrudniony zapoznaje się z przepisami BHP zamieszczonymi w Kodeksie pracy oraz regulaminie pracy pod warunkiem, że pracodawca takim dysponuje. Oczywiście zaznajamia się także z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku, które dany pracownik będzie zajmować i ma na celu przybliżenie zasad bezpiecznego wykonywania powierzonej mu pracy. Rzecz jasna uwzględnia się także wszelkie zagrożenia oraz sposoby ich przeciwdziałania. No cóż podobnie wygląda kwestia szkolenia okresowego, które przeprowadza się już w trakcie trwania zatrudnienia. Na pewno jest ono niezbędne do dalszego wykonywania przez pracownika obowiązków na obejmowanym przez siebie stanowisku. Takie szkolenia powinny odbywać się w godzinach pracy. Dlatego, jeśli z jakichkolwiek przyczyn jest to niemożliwe, wówczas traktuje się je jako pracę w godzinach nadliczbowych, zatrudniony powinien otrzymać zaświadczenia informujące o ich ukończeniu.