Trwa ładowanie proszę czekać ...

Czy przed rozpoczęciem pracy koniecznie jest odbycie szkolenia BHP?

24 marca 2017

Generalnie wyróżnia się wstępne i okresowe szkolenia BHP. Oczywiście bez wstępnego szkolenia BHP pracownik nie może przystąpić do wykonywania pracy. Natomiast obowiązek przeprowadzenia szkoleń dotyczy również pracodawcy. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący szkoleń BHP. Przeczytaj go koniecznie!

Rodzaje szkoleń

Zacznijmy od tego, że przepisy prawa pracy przewidują dwa rodzaje szkoleń bhp: wstępne i okresowe. To pierwsze szkolenie pracodawca zobowiązany jest przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy, ponieważ zgodnie z Kodeksem pracy pracownika nie wolno dopuścić do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Jak powinni wyglądać szkolenie wstępne?

Na pewno szkolenie wstępne powinno składać się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. W trakcie instruktażu ogólnego pracownik powinien zapoznać się z przepisami dotyczącymi bhp znajdującymi się w Kodeksie pracy oraz regulaminie pracy, jeśli pracodawca takowy posiada. Podczas instruktażu pracownik zapoznaje się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, czas szkolenia nie może być krótszy niż 90 minut. Instruktaż stanowiskowy, jak nazwa wskazuje, powinien odbywać się na stanowisku pracy, na którym dany pracownik ma pracować. To właśnie w jego trakcie pracownik zapoznaje się z metodami bezpiecznego wykonywania pracy, zagrożeniami występującymi na tym stanowisku oraz sposobami ochrony przed nimi. Natomiast czas trwania szkolenia powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, stażu pracy, rodzaju pracy oraz występujących na stanowisku zagrożeń.

Szkolenie BHP przed przystąpieniem do pracy

Przede wszystkim te szkolenia okresowe przeprowadzane są w trakcie zatrudnienia. Musisz wiedzieć, że mają one na celu usystematyzowanie uzyskanej wcześniej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie z nowymi przepisami. Jeżeli chodzi o częstotliwość szkoleń to uzależniona jest od rodzaju i warunków wykonywanej pracy. Oczywiście mogą one być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Jednak zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wszystkie szkolenia powinny odbywać się w godzinach pracy, a jeśli jest poza godzinami pracy traktowane jest jako nadgodziny.