Trwa ładowanie proszę czekać ...

Na czym polega wykonywanie szkoleń okresowych przez pracowników BHP?

24 marca 2017

Przede wszystkim służba BHP ma na celu doradzanie oraz kontrolę działań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak pojawia się pytanie: czy możliwe jest wykonywanie szkoleń okresowych przez pracowników służby BHP w zakładzie pracy, w którym są zatrudnieni? Poniżej znajdziesz krótki artykuł, w którym postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Przeczytaj go koniecznie!

Rozporządzenie Rady Ministrów

Zacznijmy od tego, że problematyka przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników służby BHP praktycznie w całości wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Otóż zawiera ono zamknięty katalog zadań, które obligatoryjnie zobowiązana jest wykonywać służba BHP, nie przewiduje natomiast prowadzenia szkoleń okresowych z zakresu bhp, o których mowa w art. 2373 § 2 K.p. Natomiast możliwość rozszerzenia zadań służby BHP o przeprowadzanie szkoleń okresowych chociażby za zgodą poszczególnych pracowników służby bhp zostało jednoznacznie uregulowane w § 2 ust. 2 Rozporządzenia, zgodnie z którym służba BHP nie może być obciążana innymi zadaniami niż wskazane w Rozporządzeniu.

Jaki jest cel działania służby BHP?

Otóż cel działania służby BHP jest ustalony w treści art. 23711 § 1 K.p. Przede wszystkim służba ta może pełnić funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, nie zaś funkcje szkoleniowe w tym zakresie. Ponadto to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia szkoleń z tego zakresu pracownikom, ale nie poprzez działanie służby BHP.

Pełna realizacja zadań służby BHP

Organizacja i rozkład czasu pracy pracownika służby BHP powinny zapewniać pełną realizację zadań służby bhp. Pracodawca poleceniem służbowym nie może pracownika zobowiązać do prowadzenia szkoleń okresowych w czasie pracy danego pracownika, jak i poszczególni pracownicy nie posiadają uprawnień do wyrażenia zgody na przeprowadzanie dodatkowych szkoleń okresowych w ramach obowiązującego ich czasu pracy. Natomiast nie jest zabronione przeprowadzanie szkoleń, o których mowa w artykuł 2373 § 2 K.p. przez tych pracowników w czasie wolnym od pracy (w zakładzie pracy, w którym są zatrudnieni) to znaczy, na przykład w trakcie urlopu zarówno płatnego jak i bezpłatnego czy też po upływie czasu pracy danego pracownika, to jest w dni wolne lub po zakończeniu, czy też przed rozpoczęciem pracy w danym dniu. W takim wypadku prowadzenie niniejszych szkoleń dopuszczalne.